ALFADECK s.r.o.

pro právnické subjekty

rozvojové a vzdělávací programy

překlady, tlumočení, výuka cizích jazyků

projektová podpora, dotační poradenství

hodnotící programy pro kvalitu vzdělávání a služeb

ALFADECK

BRNO Lidická 28

Klíčova 2d

office@alfadeck.cz